Page 15 - green & protein | meny AL
P. 15

5)                        6)




















        Avocado Roots          3.50      Chicken Charm           3.20

        (burrito)                    (burrito)
        petë integrale e spinaqit, sallatë e gjelbërt,  petë integrale e spinaqit, sallatë e gjelbërt, oriz
        avokado, quinoa (kinuah), përzierje perimesh, salcë  integral, gjoks pule perutnina, këpurdha, fasule e
        vegane e shtëpisë me këpurdha, kripë pink nga  kuqe, misër, salcë me jogurt (grek) dhe salcë të
        Himalajet.                   bardhë nga fasulja e sojës, salcë djegës sriracha,
                                kripë pink nga Himalajet.




        7)                        8)




















        Positive Tummy          2.80      Vegan Therapy           2.50

        (wrap)                     (burrito)
        petë integrale e spinaqit, sallatë e gjelbërt, vezë,  petë integrale e spinaqit, sallatë e gjelbërt, oriz
        përzierje perimesh, krem djathi, ullinj, kripë pink  integral, përzierje perimesh, salcë ‘smokey’ vegane
        nga Himalajet.                 e shtëpisë, kripë pink nga Himalajet.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20